1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Publikacje

Publikacje Stowarzyszenia Romów w Polsce.

Miesięcznik społeczno kulturalny ,,Dialog – Pheniben”;

Tadeusz Czacki, Andrzej Mirga, ,,Biblioteczka Cyganologii polskiej cz. 1”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1993;

,,Los Cyganów KL Auschwitz Birkenau” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994;

Wacław Długoborski(red.), ,,50 lecie zagłady Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994;

Ignacy Daniłowicz, ,,O Cyganach wiadomość historyczna” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1995;

Marian G. Gerlich (red.), „Raport-Romowie o edukacji swoich dzieci (na przykładzie Cyganów Karpackich)”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1997;

Roman Kwiatkowski, Leszek A. Gruszczyński, Henryk J. Pawela, Jan Pasternak (red.), „Opis położenia społecznego Romów w Polsce”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Katowice-Oświęcim 1999;

Piotr Wójcik, ,,Cyganie z obu stron Karpat,, - Wyd. Twój Styl/Wyborcza 2000;

Marian Grzegorz Gerlich, ,,Romowie. Przekraczanie granic własnego świata” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001;

Lech Mróz, ,,Dzieje Cyganów- Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII” – Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002;

Marian Grzegorz Gerlich, ,,Pozostaniemy Romami” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;

Tadeusz Paleczny, ,,Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;

Joanna Talewicz–Kwiatkowska, ,,Nasze prawa w Zjednoczonej Europie” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;

Agnieszka Kowarska, ,,Szkice o tańcach Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;

,,Zagłada Sinti i Romów”-Katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum KL Auschwitz- Birkenau – Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sint und Roma – Heidelberg 2003, edycja polska: Stowarzyszenie Romów w Polsce – Romski Instytut Historyczny;

Agnieszka Kowarska, ,,Polska Roma – tradycja i nowoczesność” -Wydawnictwo DIG Warszawa 2005;

Tadeusz Czekaj, Roman Kwiatkowski, ,,Zagłada Romów europejskich” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2005;

,,Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy” -Album ze zdjęciami Janusza Hellera Wydawnictwo DIG, Warszawa 2006;

Lech Mróz, „Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej”- Wydawnictwo DIG Warszawa 2007;

Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” - Wydawnictwo DIG Warszawa 2007;

Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;

Marek Isztok, Michał Kaczkowski, „Romowie – stan duszy czy kultura równoległa” – Katalog do wystawy – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2008;

Marian G. Gerlich, Roman Kwiatkowski, „Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2009;

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)