1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Edukacja

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia Romów w Polsce

 • Organizacja spotkań i wykładów dla młodzieży celem upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i kulturze romskiej;
 • Działalność wydawnicza;
 • W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka oraz archiwum, gdzie są gromadzone, zabezpieczane i udostępnieniane zbiory;
 • Działania dokumentacyjne losów ofiar Holokaustu - unikatowy zbiór dokumentacji dotyczącej Holokaustu Romów (wywiady ze świadkami wydarzeń – romskimi ofiarami represji nazistowskich);
 • Organizacja corocznych obchodów w ramach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, upamiętniających likwidację tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau;
 • Realizacja projektu „Spotkania ze świadkami wydarzeń – Romami ofiarami represji nazistowskich” - spotkania młodzieży z różnych krajów z byłymi więźniami KL Auschwitz – Birkenau i innych obozów nazistowskich;
 • Realizacja filmu dokumentalnego „Romowie – skazani na zagładę” w ramach Programu Europa dla Obywateli (Działanie 4- Aktywna Pamięć Europejska). Film dostępny w bibliotece Stowarzyszenia Romów w Polsce;
 • Organizacja wystaw i uroczystości, związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach społeczności romskiej;
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji społeczności romskiej w Polsce oraz interwencje w sytuacjach konfliktowych;
 • Realizacja interdyscyplinarnych badań w ramach projektu ,,Romowie na rynku pracy”, zrealizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim). Raport z badań dostępny jest w bibliotece Stowarzyszenia Romów w Polsce;
 • Organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach, dotyczących zagadnień związanych ze społecznościa romską, a także z zakresu ochrony praw człowieka, multikulturalizmu, dialogu, tolerancji, integracji, przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii;
 • Organizowanie wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym, m.in.:
 • - Wystawa fotografii Tomasza Tomaszewskiego ,,Cyganie inni ludzie tacy jak my”- Narodowa Galerii Sztuki „Zachęta”,
 • - Ruchoma wystawa o Romach rumuńskich ,,Warszawa – Bukareszt” zorganizowana wspólnie z  ,,Gazetą  Wyborczą”- dworce kolejowe w ośmiu największych miastach w Polsce,
 • - „Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie”- Narodowa galeria Sztuki Zachęta, 
 • - Wystawa plenerowa fotografii „Cyganie. Romowie – Zapomniane Obrazy” – Ogród Saski w Warszawie, 
 • - Wystawa multimedialna „Romowie - stan duszy czy kultura równoległa”- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)