1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2019 r.Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie walki Wielkiej Brytanii z rasizmem w Internecie


Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie walki Wielkiej Brytanii z rasizmem w Internecie


W dniu dzisiejszym w gazecie „Rzeczypospolita” ukazał się artykuł zatytułowany „Wielka Brytania walczy z rasizmem w internecie”. Z artykułu wynika, że w Wielkiej Brytanii, jako pierwszym kraju w Europie i tym samym w Unii Europejskiej, przygotowano projekt ustawy nazwany Internet Safety White Paper wprowadzający skuteczne mechanizmy ułatwiające identyfikację osób szerzących mowę nienawiści. Ustawa ta przewiduje stworzenie mechanizmu kontroli treści zamieszczanych przez użytkowników. Kontrolę tę mieliby sprawować administratorzy forów, czy serwisy społecznościowe. Projekt przewiduje także, że w razie zamieszczenia przekazu będącego mową nienawiści, jak rasizm, czy obrażanie innych, dane osoby zamieszczającej będą ujawnione bardzo szybko na wniosek np. organów ścigania. Nadto państwowy regulator zyskałby uprawienie do skutecznego blokowania nielegalnych treści.


Brytyjski projekt może być istotny i przełomowy dla walki z rasizmem w Polsce.

 

Stowarzyszenie Romów w Polsce od lat walczy z rosnącą także w naszym kraju plagą rasistowskich wpisów dokonywanych przez różnych „nienawistników” za pośrednictwem Internetu. Występujemy do administratorów stron o usuniecie wpisów, do Policji, czy Prokuratury o ściganie sprawców mowy nienawiści. Niestety pomimo wielu wysiłków (śledzenie i analiza wpisów, zawiadamianie organów ścigania, czy administratorów stron) wyniki tej pracy są niewspółmierne do nakładów pracy. Prawie wszystkie zawiadomienia złożone do Prokuratury (kilkadziesiąt zawiadomień) zakończyły się odmową ścigania sprawców z powodu niestwierdzenia znamion czynu zakazanego. Wskutek takiej postawy prokuratorów mowa nienawiści zamiast być ograniczana coraz bardziej poszerza się stając się czynem bezkarnym. Wszystko to odbywa się w warunkach obowiązywania przepisów art. 119 par. 1, art. 256 par. 1 i art. 257 Kodeksu karnego oraz dyrektywy Prokuratora Generalnego z dnia 27 października 2014 r. sprawach związanych z przestępstwami z nienawiści dokonywanymi z wykorzystaniem Internetu.


Jeśli autorom przedmiotowego projektu ustawy w Wielkiej Brytanii uda się go przeforsować (a ma on wielu przeciwników wśród tzw. liberałów internetowych) i ustawa zacznie obowiązywać, to może i w Polsce udałoby się przyjąć taką regulację.


W takiej sytuacji Stowarzyszenie Romów w Polsce z nadzieją patrzy na poczynania brytyjskiego parlamentu życząc mu przyjęcia tej ustawy.Roman Kwiatkowski

Prezes ZarząduNajnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)