1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Europa dla Obywateli 2007-2013- " ROMOWIE. Skazani na zagładę".

Projekt „ROMOWIE. Skazani na zagładę” składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszej części projektu zrealizowano film dokumentalny z relacjami byłych więźniów obozów hitlerowskich pochodzenia romskiego. Byli więźniowie opowiedzieli o swoich losach z czasów II wojny światowej - o okolicznościach trafienia do getta lub obozu, warunkach bytowych, przymusowej pracy, stosowanych represjach, losach swoich rodzin, życiu po wojnie.

Rozmowom towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna autorstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. W filmie ujęto zdjęcia archiwalne z miejsc zagłady takich jak Auschwitz- Birkenau. Realizacją filmu zajął się znakomity reżyser i operator filmowy Adam Sikora.
Głównymi bohaterami filmu są Helena Majowska i Edward Paczkowski, którzy jako więźniowie obozów przeżyli czas nazistowskiego ludobójstwa. Dziś są jednymi z niewielu jeszcze żyjących świadków tamtych zbrodni. Oboje opowiadają przed kamerą o swoim tragicznym losie, cierpieniach, zagładzie najbliższych i ocaleniu. Zdjęcia – zwłaszcza z udziałem Edwarda Paczkowskiego – realizowane były w autentycznych sceneriach byłego KL Auschwitz-Birkenau. Paczkowski przechodzi raz jeszcze przez emocje, które tkwią w nim głęboko, pokazuje, gdzie był więziony i torturowany. Do niektórych z tych miejsc bohater powrócił po raz pierwszy od czasów wojny, co w szczególny sposób wzmacnia wymowę tej relacji. Żadna ze scen nie była reżyserowana, a realizatorzy ograniczyli się do filmowania relacji bohaterów filmu. Wstrząsające historie ułożone są w sposób kaskadowy, odsłaniając stopniowo coraz bardziej dramatyczne wspomnienia.
Drugim etapem projektu była międzynarodowa konferencja z udziałem byłych więźniów oraz młodzieży szkolnej i akademickiej, podczas której zaprezentowano film oraz dyskutowano na temat losów Romów podczas II wojny światowej. Konferencja odbyła sie 16 maja w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau. Jest to data szczególna, ponieważ tego dnia minęła 64 rocznica buntu Romów w tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz- Birkenau. Tego dnia w 1944 roku Niemcy planowali likwidację obozu. Chcieli wówczas unicestwić około 6,5 tysiąca pozostałych przy życiu Romów. Doszło jednak do buntu, który pokrzyżował plany SS.
Dzięki prezentacji nagrania z relacjami byłych więźniów historia miała wymiar jednostkowy, a zarazem emocjonalny. Poprzez to nagranie autorzy projektu pragną z jednej strony podtrzymywać żywą pamięć o zbrodniach reżimu nazistowskiego, a z drugiej propagować postawy oparte na humanitaryźmie, tolerancji, zrozumieniu dla odrębności kulturowej, sprzeciwie wobec rasizmu i ideologii nazistowskiej.

Lider projektu: Stowarzyszenie Romów w Polsce
Koordynatorka: Joanna Talewicz- Kwiatkowska
Rodzaj działania: Działanie 4- Aktywna Pamięć EuropejskaKilka uwag o filmie – autor: Stanisław Janicki
„ROMOWIE – skazani na zagładę”
Adama Sikory i Wiesława Gajdy

Filmów o KL Auschwitz–Birkenau dokumentalnych i fabularnych powstało juz wiele i, sądzę, jeszcze wiele powstanie.Z tym tylko, że oddalający się od Zagłady czas twórcom (nie tylko filmowym) zadanie coraz bardziej utrudnia. Kiedyś wystarczyło hasło „Auschwitz”, by wywołać odpowiednie skojarzenia i emocje. Dla dzisiejszych widzów, przede wszystkim młodych, te pojęcia i zjawiska są bardziej dalekie niż „wojny światów” z gier komputerowych.
Trzeba więc nielada wrażliwości, odkrywczości i artystycznego kunsztu, by na ten temat zrobić film (bo o nim mówimy) jasny, przejrzysty i przejmujący. A takim filmem jest, moim zdaniem, utwór Adama Sikory i Wiesława Gajdy. Jest on – to nie wada, wręcz przeciwnie jego wielka zaleta – zbliżony merytorycznie, stylistycznie i warsztatowo do sławnego klasyka, to znaczy filmu Alain Resnais „Nuit et Brouillard” (Noc i mgła) z roku 1956.
Ta sama pokora i powściągliwośc wobec tematu, ta sama oszczędność (a tym samym siła) w stosowaniu środków filmowych, ten sam ściszony a dzięki temu mocny ton, ten sam umiar w szukaniu wizualnego i dźwiękowego odpowiednika w odniesieniu do tematu, który aż prosi się – pozornie – o krzyk. Wszystkie elementy filmu – bohaterowie, sceneria, kolor, punkt widzenia i ruchy kamery itd. – zastosowane zostały świadomie i precyzyjnie.
Emocjonalne (abstrahuje od racjonalnego, bo to oczywiste) oddziaływanie filmu jest ogromne. W tym skromnym, krótkim filmie zawarta jest bowiem kwintesencja zarówno zbrodniczości hitleryzmu, faszyzmu, jak i cierpienie i człowieczeństwo jego ofiar.
Nie w martyrologicznych opowieściach i deklaracjach, ale przerażającym obrazie codziennego, obozowego dnia.
„Romowie – skazani na zagładę” to film wstrząsający, o niebagatelnych walorach merytorycznych i artystycznych.

Stanisław Janicki

Fragment filmu ,,Romowie. Skazani na zagładę" [VIDEO]

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)