1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa

 Oświęcim, dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

             Zarząd Główny Stowarzyszenia Romów w Polsce przedstawia poniżej tekst zawiadomienia złożonego dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. Zawiadomienie złożyliśmy  w związku z planowanym w Zakopanem w dniu 16 sierpnia 2014 r. przez Obóz Narodowo-Radykalny brygada Podhale zjazdem narodowców z wielu krajów europejskich oraz niepokojem co do pokojowego charakteru tego zjazdu, który wynika z niedobrych dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania ONR. Należy dodać, że w programie ONR zawarto treści zakładające wypędzenie m.in. Romów z Polski.  

Prezes Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski 

Zawiadomienie

o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 i 257 Kodeksu karnego przez stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny brygada Podhale (dalej: ONR) polegającego na publicznym propagowaniu ustroju faszystowskiego oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych, a także na publicznym znieważaniu grupy ludności albo poszczególnych osób z powyższych powodów.

W sobotę 16 sierpnia 2014 r. narodowcy z wielu krajów europejskich zjadą do Zakopanego na obchody 10-lecia ONR-Podhale. Wprawdzie „ nie przewidują oni przemarszu przez miasto, ani tym bardziej żadnych zamieszek" (wypowiedź Witolda Dobrowolskiego z ONR Podhale), ale dotychczasowe doświadczenia z publicznej działalności tego Ruchu wskazują na realną możliwość wywołania w środku sezonu turystycznego w centrum Zakopanego burd i zamieszek („Gazeta Wyborcza" z dni 8 i 12.8.2014 r. - „Brunatny wstyd Podhala" oraz „Zakopane boi się jubileuszu ONR").  Wg Gazety jednym z gości obchodów będzie Tomasz J. Kostyła - lider i wokalista kojarzonego ze skinheadami zespołu Legion, który wykonuje wiele piosenek o rasistowskim charakterze.

Należy przypomnieć, że Obóz Narodowo Radykalny (dalej: „ONR") jest ruchem społecznym, który nie posiada centrali. Wiele odłamów działa zupełnie nieformalnie jako  regionalne „Brygady". źródło: www.onr.com.pl. Od 2012 r.  ONR jest stowarzyszeniem współtworząc szersze, nieformalne ugrupowanie - Ruch Narodowy.

 

Na stronach internetowych ONR, głównie regionalnych struktur publikowane są teksty nawołujące do nienawiści rasowej, w tym przede wszystkim tekst programu Obozu Narodowo-Radykalnego z dnia 14 kwiecień 1934, organizacji zdelegalizowanej przez władze II RP. Poniżej przedstawiamy kilka fragmentów:

1)       „W Państwie Polskim prawa publiczne posiadać mogą tylko ci, którzy są dziedzicami cywilizacji polskiej lub godni są stać się jej współtwórcami. Ludność ruska i białoruska winna posiadać pełne prawa obywatelskie. Żyd nie może być obywatelem Państwa Polskiego i póki jeszcze ziemie polskie zamieszkuje - powinien być traktowany jedynie jako przynależny do państwa". „Odżydzenie miast i miasteczek polskich jest niezbędnym warunkiem zdrowego rozwoju gospodarstwa narodowego."( fragmenty „Programu Obozu Narodowo-Radykalnego" zamieszczone na stronie internetowej: http://www.onr.h2.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=103).

2)      Czy zacytowany przez „GW" w dniu 8.8.2014 r. fragment:

„Nasza duma nie pozwala/Znać Murzyna i Cygana/Białą Rasę obronimy/My ich wszystkich wypędzimy" „Do boju o swe prawa przystąpimy razem już/Jeden Naród, Rasa, Wiara, Wielka Polska tam i tu/".

 

Pragniemy zwrócić uwag na art. 13 Konstytucji, który mówi, iż zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową.  Praktyczną realizację tego wzorca konstytucyjnego stanowią art. 256 i 257 Kodeksu karnego, które przewidują karalność publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści  na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym, czy bezwyznaniowym, a także publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnych osób  z powyższych powodów. Dotychczasowe działania ONR niewątpliwe naruszają zakazy opisane w wymienionych przepisach Kodeksu karnego. 

                   Podając powyższe wnosimy o przeprowadzenie działań o charakterze prewencyjnym, przede wszystkim przeprowadzenie przez planowanym zjazdem z organizatorami zjazdu rozmów ostrzegawczych lub też w przypadku naruszenia wskazanych przepisów Kodeksu karnego w okresie przeprowadzanego zjazdu o podjęcie działań przewidzianych przez przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Prezes Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski        

Do wiadomości

Prokurator Generalny - Andrzej Seremet

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)