1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRwP z dnia 17 lutego 2016 r.
Oświadczenie z dnia 17 lutego 2016 r.
Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie przedmiotowego traktowania rodzin romskich przez władze samorządowe Limanowej oraz Czchowa

 

W dniu 10 lutego 2016 r. opublikowaliśmy oświadczenie w sprawie przedmiotowego traktowania rodzin romskich przez władze samorządowe Limanowej oraz Czchowa. Od tego czasu konflikt dwóch gmin dotyczący przesiedlenia Romów jeszcze się zaostrzył, gdyż Wójt Czchowa skierował skargę na decyzję samorządu Limanowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Równolegle Burmistrz Limanowej złożył wniosek do komornika sądowego o przymusowe przesiedlenie rodzin romskich ze swojego miasta do Czchowa. Należy jeszcze dodać, że wg informacji medialnych 17 lutego 2016 r. do Limanowej i Czchowa wybiera się  Rzecznik Praw Obywatelskich (zawiadomiony w dniu 11 stycznia 2016 r. o sprawie przez nasze Stowarzyszenie).
Całe to zamieszanie zawdzięczamy poprzedniej władzy, która postanowiła – wbrew dużej części mniejszości romskiej – stworzyć specjalny rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. W ramach tego Programu przewidziano środki m.in. na zakup domów i mieszkań dla Romów, z pominięciem wszelkich ustawowych kryteriów obejmujących ogół obywateli, w tym także Romów .
Z tego Programu Burmistrz Limanowej zakupił już dwa domy dla limanowskich Romów w Czchowie oraz Marcinkowicach pozbywając się ze swojego miasta kilkudziesięciu „niechcianych mieszkańców”.
Czyniąc tak naraził się nie tylko wójtowi Czchowa, ale także wielu osobom narodowości polskiej, którzy latami bezowocnie czekają na mieszkania, czy remont domów w których zamieszkują. Ciekawe, co na ten temat powiedzieli by przedstawiciele innych mniejszości narodowych, czy etnicznych, którzy przecież też borykają się z problemami mieszkaniowymi.
Lektura wpisów internautów pod artykułami dotyczącymi konfliktu limanowsko-czchowskiego nie pozostawia żadnych złudzeń w tej mierze. I należy tych ludzi zrozumieć. Przecież w naszym kraju wszyscy są równi i tak winni być traktowani przez władze. Po raz kolejny z powodu rządowego Programu Romowie stali się kozłami ofiarnymi. Nasuwa się przysłowie „kowal zawinił, Cygana powiesili”.
Tymczasem, dzięki „Programowi romskiemu” są także „równiejsi”, którym władza w Warszawie – za pośrednictwem m. in. Burmistrza Limanowej – daje mieszkanie poza kolejnością. I jeśli Burmistrz ten przy okazji pozbywa się ze swojego terenu Romów, to w efekcie wszyscy są zadowoleni, poza Wójtem Czchowa, któremu podrzuca się Romów oraz samymi Romami, którzy wg Burmistrza nie wiedzieć czemu , - nie chcą się wyprowadzać z Limanowej.
Wniosek nasuwa się jeden. Trzeba skończyć ze specjalnymi Programem na rzecz mniejszości romskiej. Wszystkie problemy niektórych obywateli pochodzenia romskiego oraz nieromskiego można skutecznie rozwiązywać w oparcie o przepisy obowiązujące ogół obywateli. Postępując w ten sposób zakończonoby spory co do pozytywnej dyskryminacji Romów. Nadto w zmienionej rzeczywistości władzom Limanowej nawet do głowy nie wpadłby pomysł, by za własne pieniądze kupować dla Romów domy w obcych gminach.
Póki co konflikt między dwoma gminami się rozwija, kosztem pieniędzy podatników. Zobaczymy co przyniesie najbliższa przyszłość.
Apelujemy do władz publicznych o rozsądek oraz żądamy respektowania praw obywatelskich Romów z Limanowej.
 
Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)