1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRwP w sprawie wypowiedzi posła Arkadiusza Mularczyka
Oświadczenie
z dnia 24 listopada 2015 r
Stowarzyszania Romów w Polsce

 

 w sprawie wypowiedzi posła Arkadiusza Mularczyka na antenie Radia Kraków na temat antyromskiej nagonki  narodowców w Limanowej
W sobotni poranek 14 listopada 2015 r., tuż po serii zamachów tzw. państwa islamskiego w Paryżu, limanowscy Romowie zauważyli na swoich domach napisy:
„Won z Polski, szmaty”, „Szykujcie się na zagładę”, „Polska dla Polaków”, „Śmierć wrogom ojczyzny”.
W dniu 17 listopada  2015 r. poseł Arkadiusz Mularczyk wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości, na antenie Radia Kraków, ustosunkowując się do przedstawionych rasistowskich napisów jakie pojawiły się na terenie Limanowej stwierdził między innymi, że:   
„ To problem braku przystosowania się mniejszości romskiej do życia w naszym kraju. Państwo jest wobec nich bezradne. Oni nie dostosowują się do prawa. Jak pozwalamy, żeby nie stosować prawa wobec grup mniejszości, to potem obywatele nie mają do państwa zaufania. Czy radykalizmy nie są wtedy uzasadnione? Nie mogę krytykować ludzi, którzy nie godzą się na bezradność państwa.” (http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/a-mularczyk-nie -mozemy-sobie-poradzic-z-grupa-kilkuset-Romow,).
Wypowiedź posła Arkadiusza Mularczyka  jest generalizująca, nieprawdziwa  i szokująca, zważywszy na jego zawód (adwokat) oraz na to, że jako poseł od wielu lat jest przedstawicielem władzy ustawodawczej. Poseł powinien wiedzieć, że wśród polskich Romów są naukowcy, poeci i pisarze, inżynierowie, żołnierze i policjanci a także księża. Poseł wsparł  działania narodowców z Limanowej, którzy przecież żądają wyrzucenia obywateli polskich z własnego kraju  lub ich zagłady uważając, że Polska jest tylko dla Polaków, zaś Romowie są wrogami ojczyzny stąd należy ich uśmiercić. Zauważamy, że  działania względem limanowskich Romów narodowcy podjęli  bezpośrednio po zamachach w Paryżu dokonanych przecież nie przez  Romów a islamskich terrorystów, co oznacza, że każdy pretekst jest dobry byle zaistnieć na scenie politycznej.
Pytamy, co Romowie mają wspólnego z islamistami, skoro sami są obywatelami  polskimi i katolikami mieszkającymi w Polsce już od piętnastego wieku?  Czy Pan poseł nie rozróżnia tych oczywistych różnic? Zamiast tego usprawiedliwia działania naszych polskich ekstremistów stwierdzając, że Romowie nie chcą się asymilować i nie przestrzegają prawa podając jako przykład nielegalne wypalanie kabli w Maszkowicach.
Oświadczamy, że na takie działania osoby publicznej nie może być przyzwolenia. Stwierdzamy, że także obywatele polscy pochodzenia romskiego w przypadku popełnienia przestępstwa winni być karani na podobnych zasadach jak wszyscy obywatele.
 
Z informacji medialnych wynika  np., że  w Wielkiej Brytanii na temat przestępczości niektórych polskich imigrantów panuje podobna opinia jak w Polsce o niektórych Romach, ale żadnemu Brytyjczykowi  nie przyszłoby do głowy, żeby wypisywać na murach „śmierć Polakom”. Oznacza to , iż nie można stosować różnych miar do podobnych problemów.
Mamy nadzieję, że Pan poseł Arkadiusz Mularczyk – z uwagi na upływ kilku dni od wygłoszenia w Radio Kraków emocjonalnej  wypowiedzi na temat polskich Romów -  przemyślał sprawę i zaniecha bezkrytycznego popierania narodowców, zaś jako przedstawiciel partii rządzącej  w najbliższym czasie podejmie działania na rzecz rozwiązania problemów obywateli polskich pochodzenia romskiego, w tym mieszkających w jego okręgu wyborczym.

 

 

Roman Kwiatkowski     
Prezes Zarządu GłównegoNajnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)