1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rasistowskimi mailami skierowanymi do Stowarzyszenia

Oświadczenie z dnia 13 lipca 2021 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rasistowskimi mailami skierowanymi do Stowarzyszenia

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. doszło w Mielcu do zamieszek między mieszkańcami tego miasta pochodzenia polskiego i romskiego. Wg artykułu zamieszczonego na portalu https://www.o2.pl/informacje/polacy-kontra-romowie-zamieszki-w-mielcu, „podłożem konfliktu była sytuacja do której doszło na początku czerwca. 15-latek narodowości romskiej wybił dwa przednie zęby starszemu o rok mielczaninowi, a sprawę skierowano do sądu rodzinnego.” Nadto z artykułu wynikało, że od czasu tego zajścia narastał konflikt między Romami i Polakami, aż doszło do eskalacji w dniu 27 czerwca 2021 r., który dopiero spacyfikowała interwencja Policji. 

Z dostępnej w Internecie wypowiedzi Mariana Burczyka prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mielcu, wynikało, że zarzuty usłyszała matka pobitego 16-latka, która nie tylko uczestniczyła w starciach, lecz także kierowała grupą mieszkańców Mielca. Osoba ta będzie odpowiadała za udział w zbiegowisku publicznym. Z wypowiedzi prokuratora wynikało nadto, że kobieta żądała wydania sprawcy pobicia oraz nakłaniała do popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (próba linczu - nasza uwaga).

Na kanwie tego stanu faktycznego w dniu 28 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce wydało oświadczenie w sprawie incydentu w Mielcu. Stowarzyszenie potępiło wszelkie akty przemocy słownej i fizycznej stwierdzając, że konflikty takie winny być rozstrzygane w drodze prawnej, zaś organami upoważnionymi do wszczynania tej drogi są Policja i Prokuratura. 

Oświadczenie Stowarzyszenia, zwłaszcza jego część dotycząca prawnego sposobu rozwiązania sporu nie spodobało się niektórym internautom. 

Już w dniu 30 czerwca 2021 r. niejaki Marcin L. (znany freelancer) przesłał na nasz adres internetowy dwa maile o krótkiej treści (pisownia autentyczna): 

„ Zróbcie chociaż jedną rzecz dla tego kraju, którego nie szanujecie i nie poważacie, i wypierdalajcie stąd! Jebane brudasy, złodzieje i oszuści!”  oraz 

Policja nie ukarze cygana i roma, tutaj potrzeba wziąć sprawy w swoje ręce! Przydałby się Hitler, który zagazowałby tych brudasów, złodziej i nierobów czyhających jedynie na pomoc państwa! Precz z romami, napierdalać ich ile wlezie!” 

Dawno w domenie publicznej nie spotkaliśmy się jako Stowarzyszenie, statutowo reprezentujące społeczność romską w Polsce, z tak jednostronnie rasistowską wypowiedzią. Autor przypisuje Romom, których nazywa także „cyganami” wszystkie najgorsze cechy ludzkie jak „jebane nieroby, złodzieje, brudasy, oszuści”. Radzi Romom by „wypierdalali” z Polski, ażeby zaś to uczynili to trzeba ich „napierdalać”. Kończąc jeden z maili wymieniony oświadczył, że „Przydałby się Hitler, który zagazowałby tych brudasów, złodziei i nierobów czyhających jedynie na pomoc państwa.” Pod tymi epitetami Marcin L. – złożył Stowarzyszeniu Romów w Polsce „pozdrowienia”. Nie mogliśmy uwierzyć, że wszystko to dzieje się w XXI wieku w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

Czytając przedstawione maile niejako automatycznie nasunęły się skojarzenia z okresem niemieckiego nazizmu. Głównym badaczem Romów w tym okresie był psychiatra Robert Ritter, z którego „prac” skorzystał później Reinhard Heydrich. Wymieniony Robert Ritter w 1935 r. pisząc o Romach stwierdził:

„ Połączenie czynników aspołecznych z niedorozwiniętymi umysłowo wydało populację wałkoniów, prostytutek, zakamuflowanych żebraków, pijaków i hyclów” ( https://opinie.wp.pl, pozeranie-zaglada-romow-i-sinti-podczas-II-wojny-swiatowej). Rok później Reinhard Heydrich wdrożył tę koncepcję, poza Żydami, także w stosunku do Romów w formie projektu „Ostateczne rozwiązanie”, by narody te raz na zawsze wyeliminować z historii świata.

Zdaniem Stowarzyszenia wskazane maile Marcina L. mają za cel publiczne judzenie, skierowane do bliżej nieokreślonej ilości osób, a także wzbudzanie wśród społeczeństwa większościowego nienawiści do romskiej mniejszości. Działanie takie wypełnia znamiona art. 256 par. 1 kk. Incydent w Mielcu został przez niego wykorzystany by uderzyć we wszystkich obywateli polskich pochodzenia romskiego zamieszkujących naszą ojczyznę od 1401 r. 

Przedmiotem ochrony wynikającym z wymienionych przepisów kodeksu karnego są zasady demokracji, z którymi idee nienawiści na tle różnic etnicznych są sprzeczne, a także godność i poczucie wartości człowieka wynikające z jego przynależności do określonej grupy ludności a także godność takich grup. 

W przedstawionej sytuacji w dniu dzisiejszym złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Marcina L. (mieszkańca Warszawy) przestępstwa z art. 256 par. 1 oraz art. 257 kk.

Wyrażamy nadzieję, że tym razem Prokuratura podejmie działania zmierzające do ukarania (lub choćby przesłuchania sprawcy) przez sąd wskazanego internauty. Piszemy tak, gdyż do tej pory w podobnych przypadkach prawie zawsze różne jednostki prokuratury odmawiały nawet wszczęcia postępowań stwierdzając brak znamion czynu zabronionego. Gdyby tak się nie stało oznaczałoby to, iż w Polsce można głosić poglądy faszystowskie i ksenofobiczne bez żadnych przeszkód, zaś wskazane w zawiadomieniu przepisy kodeksu karnego są jedynie zapisem fasadowym. 


Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)