Raporty

Sprawozdanie z działań biura Centrum Aktywizacji Lokalnej utworzonego w ramach realizacji programu POKL „Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska”

W listopadzie 2011 roku Centrum Aktywizacji Lokalnej prowadziło wyznaczone dyżury w biurze w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza 23. Dyżury w których uczestniczył pośrednik pracy oraz asystent romski odbywały się we wtorki, czwartki i piątki. W sumie trwały 5 godzin w tygodniu.

W ramach prac CAL jest tworzona baza danych osób, które zgłaszały się do biura. Zgodnie z ustalonym wcześniej programem pracy prowadzono rozmowy z bezrobotnymi Romami polegające na :

 • upowszechnianiu ofert pracy, rozeznanych w bazie internetowej oraz w urzędach pracy na Śląsku dla bezrobotnych ze społeczności romskiej zamieszkałych w województwie śląskim
 • informowaniu bezrobotnych uczestników projektu oraz osób poszukujących pracy o aktualnej sytuacjii przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • wykonywaniu usług poradnictwa zawodowego prowadzonego z nastawieniem na przekraczanie przez osoby bezrobotne barier mentalnych, związanych z podjęciem stałego zatrudnienia.
 • zapoznawaniu uczestników programu o narzędziach pozyskanych od partnera z Czech dotyczących zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy
 • informowaniu uczestników projektu oraz poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach
 • informowaniu bezrobotnych o możliwości pomocy w sprawach socjalnych i interwencjach w indywidualnych sprawach we władzach lokalnych

W kolejnym etapie realizacji projektu pośrednik pracy wraz z asystentem romskim na podstawie opracowanego planu działania przeprowadził spotkanie w środowisku romskim w Chorzowie oraz Katowicach. Tematem spotkań w Chorzowie i Katowicach było zdiagnozowanie indywidualnych problemów dotyczących bezrobocia i sytuacji socjalno-bytowej bezrobotnych Romów. Rozmawiano też o wpływie działań realizowanego projektu na postawę bezrobotnych wobec rynku pracy, pracodawców i instytucji pośredniczących w znajdowaniu zatrudnienia.

Przybliżono metody i doświadczenia partnera czeskiego dotyczące zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy. Dyskutowano o ich realnym zastosowaniu przez bezrobotnych w miejscu zamieszkania.

Kolejne spotkania w środowisku romskim zaplanowano w Bielsku Białej, Zawierciu, Wodzisławiu Śl., Tarnowskich Górach Szczekocinach oraz Częstochowie Spotkania odbędą się w miesiącu grudniu 2011 oraz styczniu 2012 roku.

Zorganizowano też 2 spotkania z uczestnikami projektu. Analizowano zebrane doświadczenia uczestników projektu z wyjazdów studyjnych do partnera z Czech.

Kolejnym celem działalności biura było przygotowanie, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach dwóch spotkań z pracodawcami z województwa śląskiego.  Przez cały okres jest tworzona baza osób poszukujących pracy.

sporządził pośrednik pracy :

Marian Grzegorz Gerlich

 

 

Sprawozdanie z działań biura Centrum Aktywizacji Lokalnej utworzonego w miesiącu październiku 2011 r., w ramach realizacji projektu POKL „Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska”

W dniach 01-10 października 2011 roku utworzono biuro Centrum Aktywizacji Lokalnej w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza 23. Wyznaczono dyżury dla pośrednika pracy oraz asystenta romskiego w następujące dni: wtorki, czwartki i piątki, ogółem 5 h tygodniowo. Dyżury będą odbywały się w biurze CAL w Katowicach.

W ramach prac CAL przygotowano program pracy z uczestnikami projektu polegający na:

 • rozeznaniu ofert pracy dla uczestników projektu oraz innych osób bezrobotnych ze społeczności romskiej zamieszkałych w województwie śląskim
 • upowszechnianiu ofert pracy znajdujących się w internetowej bazie ogłoszeń oraz w poszczególnych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowaniu bezrobotnych uczestników projektu oraz osób poszukujących pracy o aktualnej sytuacjii przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • wykonywaniu usług poradnictwa zawodowego prowadzone z nastawieniem na przekraczanie przez uczestników projektu i innych osób bezrobotnych barier mentalnych, związanych z podjęciem stałego zatrudnienia.
 • nawiązaniu kontaktów z urzędami zatrudnienia oraz pracodawcami z terenu województwa śląskiego
 • zapoznawaniu uczestników programu o narzędziach pozyskanych od partnera z Czech dotyczących zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy
 • informowaniu uczestników projektu oraz poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach
 • możliwości pomocy w sprawach socjalnych i interwencjach w indywidualnych sprawach we władzach lokalnych

W dniach 10-30 października 2011 roku, rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu polegający na zapoznaniu uczestników i osób bezrobotnych z planowanymi działaniami prowadzonymi przez biuro CAL. W siedzibie biura, poprzez wcześniejszy osobisty kontakt asystenta romskiego, przeprowadzono spotkania z osobami ze środowiska romskiego w celu zdiagnozowania ich indywidualnych problemów dotyczących bezrobocia i sytuacji socjalno-bytowej oraz określenia ich predyspozycji zawodowych. Odbyto też kilka wyjazdów na terenie województwa śląskiego między innymi do Szczekocin, Częstochowy i Żywca a więc miast, z których nie rekrutują się uczestnicy programu w celu zapoznania środowiska z ofertą Centrum Aktywizacji Lokalnej i przygotowania późniejszych roboczych spotkań w środowisku mieszkających tam Romów. Kolejnym celem wyjazdów było nawiązanie kontaktów z urzędami pracy i pracodawcami z tego terenu. W wyniku przeprowadzonych działań powstaje baza osób poszukujących pracy.

 

sporządził pośrednik pracy :

Marian Grzegorz Gerlich

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)