Działania

1)  działania z zakresu współpracy ponadnarodowej

 • organizacja konferencji i warsztatów rozpoczynajacych projekt, służące wymianie dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań oraz doświadczeń czeskiego partnera
 • Organizacja 6 wizyt studyjnych zorganizowanych przez partnera tj Romskiego Stowarzyszeniem Północnych Moraw (Sdružení Rómů Severní Moravy) – każdorazowo weźmie w nich udział 5 osób wraz z asystentami
 • Organizacja konferencji podsumowującej projekt, dotyczącej aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu marginalizacji społeczności romskiej
 • Wydanie dwujęzycznych materiałów pokonferencyjnych i podsumowującej projekt

2)  Działania promocyjne i rekrutacyjne

 • Powołanie komisji rekrutacyjnej – przygotowanie regulaminu rekrutacyjnego dla uczestników projektu
 • Organizacja spotkań informacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce – prezentacja celów i działań, sposób naboru uczestników oraz zasada partycypacji w projekcie
 • Uruchomienie podstrony internetowej poświeconej projektowi
 • Opracowanie i dystrybucja ulotek i plakatów informacyjnych oraz systemu wystawienniczego roll-up

3) instrumenty aktywizacji zawodowej

 • Zajęcia z doradcą zawodowym – grupowe (warsztaty 10 h/gr) i indywidualne (4 h/os)
 • Utworzenie Centrum Aktywizacji Lokalnej w ramach którego będą świadczone usługi w zakresie: organizacji spotkań z Romami, pracodawcami z obszaru województwa śląskiego, udzielanie pomocy w sprawach socjalnych, interwencji w idnywidualnych sprawach we władzach lokalnych, pośrednictwa pracy – wyszukiwania ofert pracy, stworzenia bazy danych osób poszukujących pracy, pośrednictwa pracy, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz podnoszenia motywacji Romów do poszukiwania pracy

4) instrument aktywizacji edukacyjnej

 • Kurs języka polskiego – 80 h/Beneficjenci ostateczni, w tym 10 godzin zajęć na grupę  z zakresu pisania pism urzędowych i wypełniania dokumentów. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)