Dyskryminacja - co to oznacza?

Jedną z podstawowych zasad praw człowieka jest równość wszystkich ludzi wobec prawa. Oznacza ona, że choć jesteśmy różni, przez prawo i instytucje publiczne powinniśmy być traktowani jednakowo, bez względu na to, jakiej jesteśmy płci, religii, koloru skóry czy pochodzenia. Zasada ta uznawana jest za podstawę sprawiedliwego porządku prawnego i znajduje swoje odzwierciedlenie w niemalże wszystkich konstytucjach współczesnych państw demokratycznych.

Dyskryminacja - oznacza nierówne, gorsze traktowanie kogoś na przykład z powodu jego odmiennej rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, płci, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej, gdy takiego traktowania nie można ani usprawiedliwić, ani obiektywnie wytłumaczyć.

a) dyskryminacja bezpośrednia oznacza, że ktoś jest traktowany mniej korzystnie niż inna osoba znajdująca się w porównywalnej sytuacji jest bądź była kiedyś lub byłaby traktowana w przyszłości.
 Np. odmawia się przyjęcia kogoś do pracy, awansowania czy podwyżki z przyczyny np. jego rasy lub pochodzenia etnicznego, wieku lub orientacji seksualnej.
Innym przykładem jest umieszczenie w prasie lub internecie ogłoszenia „Zatrudnię panią do lat 30 na stanowisku asystentki”. Taka treść oferty pracy dyskryminuje zarówno mężczyzn, którzy obowiązki asystenta wykonują równie dobrze jak kobiety, jak i osoby starsze.

b) dyskryminacja pośrednia oznacza, że postanowienie, kryterium lub praktyka, które pozornie dla wszystkich powodują takie same skutki, niektóre osoby lub grupy stawiają jednak w gorszej sytuacji chyba, że takie postanowienie, kryterium lub praktyka są usprawiedliwione słusznym celem, oraz że środki do osiągnięcia takiego celu są właściwe i konieczne. Np. zabrania się komuś wstępu do restauracji czy dyskoteki, bo nie ma karty członkowskiej. Jednak, kiedy chce ją nabyć okazuje się, że z przyczyny np. swojej rasy lub pochodzenia etnicznego, wieku lub orientacji seksualnej nie może tego zrobić. Innym przykładem może być przyznawanie przez firmę określonych przywilejów socjalnych np. wykupienie prywatnej opieki zdrowotnej albo dofinansowywanie letniego wypoczynku pracownikom i ich małżonkom, ale już nie pracownikom, którzy żyją w stałych, pozamałżeńskich związkach.

RODZAJE DYSKRYMINACJI

  • RASIZM - dyskryminacja ze względu na rasę (kolor skóry)
  • SEKSIZM - dyskryminacja ze względu na płeć
  • HOMOFOBIA - dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
  • KSENOFOBIA - dyskryminacja ze względu na pochodzenie i narodowość
  • ANTYSEMITYZM - uprzedzenie względem osób pochodzenia żydowskiego
  • ROMOFOBIA- uprzedzenie względem osób pochodzenia romskiego
  • AGEIZM - dyskryminacja ze względu na wiek
  • ATRAKCJONIZM - dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny
  • HANDICAPIZM (ABLEISM) - dyskryminacja ze względu na niepełnosprawnośćŹródło:
D. Matsumoto, L.Juang, „ Psychologia międzykulturowa”, Gdańsk 2007
Podręcznik CODN „Antydyskryminacja”, Warszawa 2005.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)