Levocza 28-30.06.2013

Warsztaty na Słowacji w dniach 28-30.06.2013 r.

W dniach 28-30.06.2013 roku w ramach programu transgranicznego Polska -Słowacja realizowano projekt pt. „Po obu stronach Karpat. Cykl warsztatów młodzieży polskiej i słowackiej ” . W ramach projektu odbyły się kolejne 4 warsztaty dla 20 beneficjentów. W zajęciach wzieli udział też pzredstawiciele partnera projektu ze Słowacji. Zajęcia warsztatowe polegały na uczestnictwie w 5 h zajęć teoretycznych oraz praktycznych z fotografii. Odbyła się sesja plenerowa, uczestnicy robili fotografie zabytków Levoczy i innych wybranych przez siebie obiektów.

Warsztaty fotograficzne połączone były ze zwiedzanie zabytków miasta, jednego z najpiękniejszych i najstrszych miast Słowacji. Odbyły sie też wykłady o tematyce turystyczno – kulturalnej Kraju Preszowskiego, w tym o niezwykłej historii miasta. W sumie beneficjenci uczestniczyli w 5 h w/w warsztatów połączonych z wykładami na temat tolerancji i antydyskryminacji we współczesnej Europie.

V dňoch 28-30.06.2013 v rámci cezhraničného programu Poľsko – Slovensko bol realizovaný projekt s názvom „Po oboch stranách Karpát. Cyklus workshopov pre poľskú a slovenskú mládež”. V rámci projektu sa uskutočnili 4 workshopy pre 20 beneficientov. Aktivít sa tiež zúčastnili zástupcovia partnera projektu zo Slovenska. Workshopy spočívali v účasti na 5 h teoretických a praktických aktivít z oblasti fotografie. Uskutočnilo sa fotografovanie krajiny, účastníci robili fotografie pamiatok Levoče a iných sebou vybraných objektov.

Fotografické workshopy boli spojené s navštevovaním pamiatok mesta, jedného z najkrajších a najstarších miest na Slovensku. Uskutočnili sa tiež prednášky s turisticko-kultúrnou tematikou o Prešovskom kraji, okrem iného o neobyčajných dejinách mesta. Beneficienti sa zúčastnili celkom 5 h vyššie uvedených workshopov spojených s prednáškami o tolerancii a antidiskriminácii v súčasnej Európe.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)