Keźmark i Wysokie Tatry 12-14.07.2013 r.

W dniach 12-14.07.2013 roku w ramach programu transgranicznego Polska -Słowacja realizowano projekt pt. „Po obu stronach Karpat. Cykl warsztatów młodzieży polskiej i słowackiej ”

W dniach 12-14.07.2013 roku w ramach programu transgranicznego Polska -Słowacja realizowano projekt pt. „Po obu stronach Karpat. Cykl warsztatów młodzieży polskiej i słowackiej ” . W ramach projektu odbyły się kolejne 5-te warsztaty dla 20 beneficjentów. W zajęciach wzieli udział też przedstawiciele partnera ze Słowacji. Zajęcia warsztatowe to 5 h zajęć teoretycznych oraz praktycznych z fotografii, Odbyła się sesja plenerowa, uczestnicy robili fotografie Tatr oraz okolic podtatrzańskich oraz innych wybranych przez siebie obiektów.

Warsztaty fotograficzne połączone były ze zwiedzanie zabytków Keźmarka. Odbyły sie też wykłady o tematyce turystyczno – kulturalnej - historia Kraju Preszowskiego, w tym o dziejach Keźmarka oraz rejonów Spisza, których różne koleje historyczne twozryły niezwykłą historię tych ziem. W sumie beneficjenci uczestniczyli w 5 h w/w warsztatów połączonych z wykładami na temat tolerancji i antydyskryminacji w kontekście postrzegania tego zjawiska w najbliższym otoczeniu.

V dňoch 12-14.7.2013 v rámci cezhraničného programu Poľsko-Slovensko bol realizovaný projekt s názvom „Po oboch stranách Karpát. Cyklus workshopov pre poľskú a slovenskú mládež”
V dňoch 12-14.7.2013 v rámci cezhraničného programu Poľsko-Slovensko bol realizovaný projekt s názvom „Po oboch stranách Karpát. Cyklus workshopov pre poľskú a slovenskú mládež”. V rámci projektu sa uskutočnili ďalšie, piate workshopy pre 20 beneficientov. Na aktivitách sa tiež zúčastnili zástupcovia partnera zo Slovenska. Workshopové aktivity pozostávali z 5 h teoretických a praktických aktivít v oblasti fotografie. Uskutočnilo sa exteriérové fotenie. Účastníci fotografovali Slovenské Tatry a iné objekty, ktoré si vybrali. Fotografické workshopy boli spojené s navštevovaním pamiatok Kežmarku. Uskutočnilo sa tiež 5 h workshopov s turisticko-kultúrnou tematikou. Medzi témy workshopov patrila história Prešovského kraja, vrátane dejín Kežmarku a iných spišských miest a prednášky o tolerancii a predchádzaní diskriminácii v kontexte percepcie tohto javu v najbližšom okolí.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)