1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Europejski Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

Europejski Dzień Pamięci o Zagładzie Romów 

Dzieci, osoby chore i starsze nie miały szans na przeżycie nocy 2 sierpnia 1944r. ostatnich 4300 Sinti i Romów przebywających w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau zostało wepchniętych do komór gazowych i zamordowanych przez SS, mimo zaciekłego oporu. W 79. rocznicę likwidacji obozu odcinka B II e Stowarzyszeniem Romów w Polsce, Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zapraszają na centralne uroczystości międzynarodowe w miejscu zbrodni przeciwko ludzkości w dniu 2 sierpnia 2023. 


W dniu 21-23.11.1996 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Romów w Polsce, w Oświęcimiu, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Zagłada, Pamięć Nadzieja” poświęcona upamiętnieniu zagłady Romów i Sinti. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Romów z krajów europejskich (Serbia, Niemcy, Austria, Czechy, Francja) oraz naukowcy zajmujący się tematem romskiego holocaustu.
W wyniku debaty uchwalono proklamację w sprawie ustanowienia dnia 2 sierpnia „Dniem Pamięci o Zagładzie Romów”. Proklamacja została podpisana przez przedstawicieli powołanej w tym celu Międzynarodowej Rady Pamięci o Zagładzie Romów, w osobach przewodniczącego Rady – Romana Kwiatkowskiego oraz Sekretarza Generalnego - Dr Dragolijuba Ackovića.

29 lipca 2011 r Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów, a Parlament Europejski w 2015 roku uznał 2 sierpnia Dniem Pamięci o Holocauście Europejskich Romów.

W tym roku na obchodach będziemy gościć Nicola Beer, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która z okazji obchodów wygłosi przemówienie. Gerda Pohl z Niemiec będzie przemawiać w imieniu ocalałych z Holokaustu Romów.


Oficjalna uroczystość upamiętniająca 500 000 Romów i Sinti zamordowanych w okupowanej przez nazistów Europie rozpocznie się w środę 2 sierpnia 2023godzinie 11.50 w Sekcji B II e Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zakończy się o godzinie 13.30 po złożeniu wieńców pod Pomnikiem Pomordowanych Romów i Sinti.


Oprócz członków mniejszości Romów i Sinti z wielu krajów obecni będą również przedstawiciele państwa polskiego, instytucji i organizacji międzynarodowych, ambasadorowie i dyplomaci wielu krajów. Wraz z Międzynarodową młodzieżą Romów Ceremonia upamiętniająca będzie transmitowane na żywo na facebookowej stronie Stowarzyszenia Romów w Polsce pod linkiem 


https://www.youtube.com/@stowarzyszenieromowwpolsce4065

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064603695289


Przebieg uroczystości:

11:15. Wspólne przejście do miejsca pamięci Romów i Sinti na odcinku B II e Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

11:50 Uroczystość upamiętniająca

Przemówienia:

· Powitanie

· Roman Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

· Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów· Gerda Pohl, ocalała z Holokaustu

· Nicola Beer, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

· Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński 

List od Premiera RP Mateusza Morawieckiego

· Georgina Laboda, przedstawicielka międzynarodowej inicjatywy upamiętniającej młodzież „Dikh He Na Bister”

13:00 Uroczyste złożenie wieńcówKontakt prasowy:

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Władysław Kwiatkowski

Tel. 513985866

e-mail dialog24@wp.pl

 

Zadanie pt. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 79. rocznica likwidacji „Zigeunerlager” w KL Auschwitz – Birkenau dofinansowano

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego, oraz dotacjiMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji 


opis niedostepny
opis niedostepny

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)