Działalność

Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzono na początku 1992 roku. Podstawowym naszym zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego, którego - mimo własnej specyficznej tożsamości - czujemy się członkami. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów. Dlatego też prowadzimy aktywną, wielokierunkową działalność zmierzającą do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej naszych środowisk. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji i holocaustu Romów. Realizujemy to poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości i wystaw. Swoimi działaniami obejmujemy większość środowisk romskich.

 

Pôsobenie Spolku Rómov v Poľsku

 

Spolok Rómov v Poľsku vznikol na začiatku 1992 roku. Našou základnou úlohou je vytváranie podmienok pre plné účastníctvo Rómov v živote poľského národa, ktorého členmi sa cítime – aj napriek vlastnej, špecifickej identite. Dlhoročné stereotypy upevnili v spoločenstve negatívny obraz Rómov. Preto pôsobíme aktívne a v mnohých smeroch, pre zlepšenie spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej situácie v našich prostrediach. Medzi hlavné ciele Spolku patrí pripomínanie a pamiatku exterminácie a Holokaustu Rómov. Realizujeme to na ceste zavedenej v širokom rozsahu vedeckej a vydavateľskej činnosti, organizácie osláv a výstav. Naše aktivity začleňujú väčšinu rómskych prostredí.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)