1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

"Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.

29 X 2009 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Komisję Europejską w ramach kampanii „Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji”. Kategoria główna obejmowała artykuły poruszające problem dyskryminacji ze względu na religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne. Nagrodę główną w tej kategorii zdobył Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za tekst „Cygan ze strachu, Rom z dumy".

- Jakie były Pana odczucia w związku z wygraną?
- Oczywiście było mi miło. Ale byłem zdziwiony, że dostaję nagrodę od Komisji Europejskiej za tekst o tym, jak Unia Europejska stara się w typowy dla siebie, instytucjonalny sposób pomóc rumuńskim Romom, ale raczej jej się nie udaje. 
- Dlaczego tematyka romska jest Panu bliska?
 - Urodziłem się i wychowałem na warszawskiej Pradze. Mieszkało tam wiele romskich rodzin. Miałem romskich kolegów. Niby byli jednymi z nas - obywatelami dzielnicy, ale potrafili zachować odrębność i pielęgnować swoje rytuały. Potem, już jako dziennikarz Expressu Wieczornego, często pisałem o rumuńskich i polskich Romach w Warszawie - na przykład o osiedlu z dykty, które zbudowali koło mostu Syreny nad Wisłą.
- Co w trakcie pobytu w Rumunii zaskoczyło Pana pozytywnie, a co przeraziło?
- Rumunia to dla mnie zupełnie normalny, europejski kraj na początku drogi do dojrzałej gospodarki rynkowej. Bukareszt przypomina Warszawę z początku lat 90. - z całym tym wrzącym tyglem legalnych i podskórnych interesów, z jakąś skumulowaną potężną energią do działania, z dużym potencjałem na przyszłość. Rumuńska i polska prowincja są do siebie bardzo podobne. Nic mnie nie przeraziło. Nawet takie osiedla sklecone z byle czego widziałem już w wielu miejscach świata. Przykry to widok i świadczy o wielkim rozwarstwieniu społecznym - to jak zestawić pędzące bukareszteńską ulicą nowiutkie Porsche z przerdzewiałą Dacią wójta romskiego z Turdy - ale mam nadzieję, że z czasem sytuacja  zmieni się na lepsze.
- Czy widzi Pan szansę na zmianę sytuacji społecznej tej mniejszości?
- Tak. Z tym tylko, że to się nie stanie z dnia na dzień, ale będzie procesem rozłożonym na lata i pokolenia. Myślę, że na razie rumuńscy Romowie są celem zmasowanego ataku setek programów socjalnych i edukacyjnych, które im funduje Unia, rząd rumuński, a także mnóstwo organizacji pozarządowych. Kłopot w tym, że to programy niedostosowane do potrzeb i specyfiki mniejszości romskiej, a w dodatku wiele z nich zachodzi na siebie, przeszkadza sobie nawzajem, a w rezultacie po prostu nie działa. W przypadku Romów nie mówimy przecież o cywilizowaniu według jakiegoś ogólnoeuropejskiego standardu, bo taki nie istnieje, ale o walce z nędzą, analfabetyzmem i stopniowym angażowaniu narodu o korzeniach koczowniczych, do działań osiadłego społeczeństwa. Romowie to naród, który przetrwał w Europie wiele traum związanych z cywilizowaniem na siłę i dobrze by było, żeby to, co się teraz dzieje - ta po europejsku mówiąc inkluzja - nie była tylko kolejną traumą, a pozwoliła ludziom zachować ich godność. Tu nie zadziała na przykład amerykańska wizja, według której da się narzucić Irakowi zachodnią demokrację jako najsłuszniejszy system społecznej szczęśliwości - nie biorąc zupełnie pod uwagę różnic kulturowych, religijnych. Natomiast uważam, że do zmiany sytuacji społecznej rumuńskich Romów warto - zamiast zalewu unijnych programów - zastosować amerykańskie doświadczenia z inkluzją Afroamerykanów.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)